Chcę pozwać pracodawcę, ale nie wiem gdzie… Czyli jak wybrać właściwy sąd.

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego wpisu zaczynamy cykl, w którym postaram się wyjaśnić poszczególne najważniejsze elementy pozwu w prawie pracy. Ze swojego doświadczenia wiem, że wybór właściwego Sądu nie zawsze należy do najprostszych, a czasem warto poświęcić tej kwestii nieco więcej czasu i skierować pozew do sądu tak, aby było to najkorzystniejsze dla klienta.

Jeszcze kilkanaście lat temu właściwość sądu nie była dużym problemem. Zakład pracy miał siedzibę w Krakowie, pracownik w Krakowie mieszkał – i po kłopocie. Obecnie, gdy znaczna część osób zatrudniona jest w międzynarodowych korporacjach albo dużych przedsiębiorstwach z wieloma oddziałami w całym kraju, pojawia się problem gdzie pozwać pracodawcę.

Spory z zakresu prawa pracy rządzą się swoimi prawami. Dlatego pracownik ma to szczęście, że może wybrać Sąd, do którego skieruje swój pozew. Oczywiście nie ma w tej kwestii pełnej dowolności.

Art. 461 k.p.c.

§ 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Ze wskazanego przepisu wynika, że są 3 możliwości co do wyboru sądu. Możemy wytoczyć powództwo:

  1. przed sąd właściwości ogólnej pozwanego – tj. przed sąd w okręgu, w którym pracodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Trzeba pamiętać, że siedziba pracodawcy to nie zawsze miejscowość, w której pracownik świadczy pracę. Siedziba zazwyczaj wynika z dokumentów rejestrowych pracodawcy, można ją więc najłatwiej sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  2. przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana – tj. przed sąd w miejscowości, gdzie pracownik świadczył pracę. Miejscem pracy jest miejsce wpisane w umowie o pracę. Jeśli to miejsce jest zmienne, pracownik ma dużą swobodę w wyborze właściwego sądu,
  3. przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy – tj. miejsce, w którym pracownik był zatrudniony. Zakład pracy można rozumieć jako siedzibę pracodawcy, ale można też interpretować je jako oddział przedsiębiorcy, w którym zatrudniony był pracownik. Inna interpretacja prowadziłaby do bezzasadnego ograniczenia możliwości wyboru sądu przez pracownika.

Przy wyborze sądu należy pamiętać, że pracownik będzie wezwany na co najmniej jedną rozprawę, a jego stawiennictwo na niej będzie obowiązkowe. Oznacza to, że w razie niepojawienia się w sądzie, utraci możliwość złożenia zeznań w sprawie. W związku z tym warto dokonać takiego wyboru, aby stosunkowo łatwo można było stawić się w sądzie i żeby w miarę możliwości była to miejscowość, w której zamieszkuje pracownik.

Pozew o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie, którego wzór został udostępniony w poprzednim wpisie należy zawsze złożyć do Sądu Rejonowego, niezależnie od kwoty, której pracownik żąda od pracodawcy.

Kancelaria Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *