Możesz pracować, ale najpierw podpisz weksel… Czyli o wekslach w prawie pracy słów kilka

Pan Arkadiusz rozpoczął pracę w dużym przedsiębiorstwie zajmującym się nowymi technologiami. Został przyjęty jako członek działu IT. Praca spełniała praktycznie wszystkie jego oczekiwania. Rozwijał się, a co miesiąc na konto wpływała suma pozwalająca mu na stosunkowo wygodne życie.

Wszystko szło dobrze, dopóki po kilku miesiącach Pan Arek nie popełnił jednego drobnego, ale kosztownego błędu. Zapomniał w terminie wysłać jednego maila, co spowodowało, że w ostatecznej wersji projektu nie pojawiły się właściwe dane. Deadline już minął, a projekt wymagał wprowadzenia poprawek. Skoro firma nie wywiązała się z terminu, poniosła pewną stratę finansową. Szef działu poprosił Pana Arkadiusza na rozmowę i przypomniał mu o wekslu, który podpisał razem z umową o pracę. Weksel opiewał na kwotę 100.000 zł, pracodawca stwierdził więc, że taką sumę jest mu winien Pan Arek.

Czy faktycznie Pan Arkadiusz będzie musiał zapłacić pracodawcy sumę wskazaną na wekslu?

Zacznijmy od tego, że kodeks pracy szczegółowo reguluje kwestię odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Odpowiedzialność ta zachodzi, gdy:
– zachowaniu pracownika możemy przypisać winę,
– po stronie pracodawcy wystąpiła rzeczywista szkoda,
– pomiędzy działaniem pracownika a szkodą zachodzi adekwatny związek przyczynowo-skutkowy.

Powyższe przesłanki muszą zachodzić jednocześnie, aby pracownik mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.

Kodeks pracy przewiduje jednak, że w przypadku winy nieumyślnej pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną maksymalnie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Art. 119 k.p.

Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dnu wyrządzenia szkody.

Jak powyższy przepis ma się do weksla podpisanego przez naszego klienta?

Trzymiesięczne wynagrodzenie Pana Arka jest znacznie niższe niż suma 100.000 zł wpisana na wekslu. Jakiej kwoty może więc żądać od niego pracodawca?

Pracodawca może domagać się od Pana Arkadiusza zapłaty trzymiesięcznego wynagrodzenia, pod warunkiem, że udowodni wskazane wcześniej przesłanki, tj. winę, szkodę i związek przyczynowo-skutkowy. Warto pamiętać że to pracodawca musi wykazać istnienie wszystkich tych elementów.

Wszystko dlatego, że stosowanie weksli gwarancyjnych w prawie pracy jest nieskuteczne. Takie weksle są bowiem nieważne z mocy prawa. Przesądził to Sąd Najwyższy (wyrok z 26.01.2011, II PK 159/10), który stwierdził, że przepisy i zasady prawa pracy wykluczają stosowanie weksli gwarancyjnych jako formy zabezpieczenia roszczeń pracodawcy względem pracownika z tytułu wyrządzenia szkody. Odpowiedzialność pracownika w pełni regulują przepisy kodeksu pracy i nie jest możliwe, aby taką odpowiedzialność rozszerzać. Byłoby to niezgodne nie tylko z ww. przepisami, ale także z zasadą uprzywilejowania pracownika.

Pamiętajcie więc, że pracodawca nie może straszyć pracownika schowanym w aktach osobowych wekslem. Taki weksel jest nieważny, a odpowiedzialność pracownika wyznaczają wyłącznie przepisy prawa pracy.

Kancelaria Kraków

Jeden komentarz “Możesz pracować, ale najpierw podpisz weksel… Czyli o wekslach w prawie pracy słów kilka

  1. Dzien dobry! Prosze o pomoc i informacje w ninienszej kwestii. Z poczatkiem marca podpisalem umowe z nowym pracodawca na okres probny. Umowa wygasa 31 maja. Do umowy o prace pracodawca zobowiazal mnie do podpisania dodatkowej umowy szkoleniowej. Podpisalem bo nie mialem innego wyjścia. Umowa szkoleniowa zostala zawarta tego samego dnia co umowa o prace tj 1 marca. Widnieje w niej zapis „po szkoleniu wdrozeniowyn pracownik jest zobowiazaby do pelnienia stosunku pracy w wybranej placowce sprzedazowej, minimum 1 rok czasu po zakonczonym szkoleniu. W sytuacji niedopelnienia wyzej wymienionego warunku-zwolnienia sie przed uplywem roku przez pracownika, lub zwolnieniu dyscyplinarnemu przez pracodawce pracownik zwraca pracodawcy koszty szkolenja zakwaterowanka i przewozow w kwocie 3 tys zl”. Intersuje mnie czy jesli umowa wygasnie ze wzgledu na okres czasu jaki zostala zawarta-jesli umowy ja czy tez pracodawca nie przedluzy w odniesieniu do zapisu powyzej bede obowiazany do zwrotu kosztow tych 3 tys zl na rzecz pracodawcy? Z powazaniem Tomasz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *