Prawo pracy

„Przedłużony okres próbny” pracownicy w ciąży, czyli jak długo pracodawca może sprawdzać Twoją przydatność do pracy?

Nasza klientka – Pani Olga zwróciła się z problemem dotyczącym podpisanych przez nią umów o pracę na okres próbny.

Zacznijmy jednak od początku historii. Pani Olga od pewnego czasu starała się o pracę sekretarki. Była dobrze zorganizowana, znała języki obce i miała doświadczenie – na studiach pracowała w sekretariacie kancelarii prawnej. Koleżanka dała jej znać, że znany deweloper poszukuje kogoś na stanowisko asystentki prezesa. Olga wybrała się więc na rozmowę kwalifikacyjną, wszystko poszło zgodnie z planem i po kilku dniach odebrała telefon z informacją, że dostała pracę.

Olga 2.11.2015 roku zawarła z pracodawcą umowę na okres próbny na 3 miesiące. W umowie jako stanowisko zgodnie z ogłoszeniem wpisano „Asystentka Prezesa”. Do obowiązków Olgi należała typowa praca w sekretariacie, czyli odbieranie korespondencji, umawianie spotkań, organizacja kalendarza, a także segregowanie dokumentów. Nasza Klientka była zadowolona z warunków pracy, nie było wobec niej żadnych zastrzeżeń tak ze strony szefa, jak też innych pracowników. Na tydzień przed upływem 3 miesięcy, na które została zawarta umowa, szef odbył z Panią Olgą rozmowę i wyjaśnił jej, że jest zadowolony z jej pracy, jednak 3 miesiące to dość krótki okres, w związku z czym potrzebuje jeszcze miesiąca, żeby upewnić się, czy może zaproponować jej umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracownica przystała na tą propozycję i zgodnie z ustalonymi warunkami 3.02.2016 roku zawarła kolejną umowę na okres próbny, tym razem na 1 miesiąc. Tym razem do umowy wpisano stanowisko „Sekretarka”.

Po tygodniu pracy na tzw. „drugi okres próbny” Pani Olga dowiedziała się, że jest w 10 tygodniu ciąży. Poinformowała o tym pracodawcę, który uznał, że w takim przypadku już teraz podejmuje decyzję, że po upływie miesiąca nie podpisze z nią umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie prawnik zatrudniony w firmie wskazał naszej Klientce art. 177 § 3 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym jeśli umowa na okres próbny nie przekracza jednego miesiąca, pracownicy w ciąży nie przysługuje szczególna ochrona stosunku pracy.

Art. 177 k.p. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Prawnik firmy, w której zatrudniona była Nasza Klientka nie udzielił jej prawidłowej informacji. Pani Olga powinna zostać poinformowana, że Kodeks Pracy w art. 25 § 2 przed nowelizacją stanowił, że umowa na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy. Panią Olgę w tym zakresie obejmą przepisy sprzed nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie 22.02.2016 roku. W związku z tym druga z umów zawartych przez Panią Olgę będzie traktowana jako umowa o pracę na czas określony, a w konsekwencji będzie miał w jej sytuacji zastosowanie wskazany powyżej art. 177 § 3 Kodeksu Pracy. Zawarta umowa, będąca w istocie umową na czas określony – jednego miesiąca, uległaby rozwiązaniu w dniu 3 marca 2016 roku, czyli po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Pamiętajmy, że miesiąc ciąży nie liczymy jako miesiąc kalendarzowy, ale księżycowy (28 dni).

Art. 25 k.p. (w brzmieniu sprzed nowelizacji) § 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.

Dla wszystkich kobiet, które znajdą się w podobnej sytuacji jak nasza Klientka, jednak zawarły umowę począwszy od 22.02.2016 roku, to znaczy od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu Pracy, rozwiązanie będzie bardzo podobne. Trzeba w takim przypadku wziąć pod uwagę również art. 25 § 3 Kodeksu Pracy w brzmieniu po nowelizacji, który szczegółowo reguluje, kiedy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem ponownie umowę o pracę na okres próbny. Jeśli tak jak w przypadku Pani Olgi, celem zawarcia drugiej umowy na okres próbny było dalsze sprawdzanie umiejętności pracownika na tym samym stanowisku i przy wykonywaniu takich samych obowiązków, nawet w sytuacji kiedy formalnie pracodawca w umowie wskazał inne stanowisko pracy, druga z zawartych umów, jest umową na czas określony.

Art. 25 k.p. (w brzmieniu po nowelizacji)
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close