Nowy Rok z wyższym wynagrodzeniem!

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj na blogu kilka słów o zmianach w prawie pracy. Objaśnienia nowelizacji przepisów zaczynam od chyba tej najprzyjemniejszej, czyli podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę, które to od dnia 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100 zł brutto.

Zmiana minimalnej płacy nie wpłynie tylko na samą kwotę wynagrodzenia, jaką otrzymują pracownicy zatrudnieni na takich warunkach pracy – nowelizacja ta ma również bezpośrednie znaczenie dla tych, którzy są stroną umowy zlecenie a także dla osób świadczących usługi na podstawie umowy o świadczenie usług. Zleceniobiorca może od początku 2018 roku liczyć na minimalną stawkę godzinową w kwocie 13,70 zł brutto, a nie jak dotychczas 13 zł brutto.

Jak sądzę na tym etapie dochodzimy do podstawowego pytania – jak wyegzekwować wyższe wynagrodzenie od pracodawcy czy zleceniodawcy?

W tym zakresie na pracowniku oraz zleceniobiorcy nie ciążą żadne obowiązki, jest on uprawniony do otrzymania wyższego wynagrodzenia z mocy ustawy.
To pracodawca powinien przygotować odpowiednie porozumienie zmieniające bądź aneks do umowy – taki dokument powinien zostać podpisany przez obie strony i znaleźć się w aktach osobowych pracownika bądź powinien być wydany zleceniobiorcy.

Zmiana umowy nie będzie konieczna, jeśli zapis dotyczący wynagrodzenia wskazuje na „minimalne wynagrodzenie” lub „minimalną ustawową płacę”. W związku z tym, dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać przygotowane, jeśli w umowie pojawia się wprost kwota wynagrodzenia w wysokości 2000 zł brutto lub stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto. Od 1 stycznia 2018 roku takie zapisy umów są bowiem niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Istotnym jest również, że nawet w sytuacji niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę i nie zawarcia z pracownikiem stosownego porozumienia czy aneksu do umowy, wynagrodzenie należne za świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę czy też innych usług na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o świadczenie usług nie może być niższe niż 2100 zł brutto lub 13 zł brutto za godzinę.

Kancelaria Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *