Prawo pracy

Ciąża a rejestracja w Urzędzie Pracy

Wiele kobiet ma wątpliwości, czy w czasie ciąży mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bądź być w nim zarejestrowane nadal. Mają one obawę, że Urząd wyrejestruje je z uwagi na bycie w ciąży.

Otóż wszystkie panie znajdujące się w takiej sytuacji nie mają jakiegokolwiek powodu do obaw. Po pierwsze sam stan ciąży nie powoduje automatycznie, że kobieta jest niezdolna do pracy – ciąża to przecież nie choroba. W związku z tym najistotniejsze jest czy sama zarejestrowana wyraża gotowość do podjęcia pracy i nie posiada orzeczenia lekarskiego wskazującego, że jej stan stanowi przeszkodę do wykonywania pracy. Nie istnieje bowiem żadna podstawa prawna pozwalająca na odmowę rejestracji w Urzędzie pracy ze względu na ciążę.

Sytuacja kobiety w ciąży już zarejestrowanej jako osoba bezrobotna również jest inna z uwagi na jej wyjątkowy stan. Co prawda podlega ona wszystkim obowiązkom z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej, tzn. zgłaszania się do Urzędu na wezwania oraz przyjmowania skierowania do pracy wyszukane przez urzędnika. Jednak w razie konieczności udania się na zwolnienie lekarskie, podlega ona ochronie polegającej na tym, że niezależnie od długości trwania zwolnienia nie poniesie konsekwencji w postaci wyrejestrowania z Urzędu, pomimo że przebywanie na zwolnieniu powyżej 90 dni zgodnie z przepisami w normalnym trybie powoduje pozbawienie takiej osoby posiadania statusu bezrobotnego.

Art. 33 ust. 4d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close