Prawo pracy

Co powinieneś wiedzieć o urlopie na żądanie – cz. I

Dziś rozpoczynam cykl kilku wpisów o urlopie na żądanie. Kodeks pracy reguluje to zagadnienie zaledwie jednym przepisem, jednak w rzeczywistości pracownicy napotykają sporo problemów, kiedy z takiego urlopu chcą skorzystać.

Art. 1672k.p.
Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię jak i kiedy pracownik powinien zgłosić zamiar skorzystania z urlopu na żądanie.

Jeśli chodzi o formę takiego zgłoszenia, jest ona w pełni dowolna, jednak musi ono nastąpić w taki sposób, aby pracodawca miał możliwość zapoznać się z nim przed czasem, kiedy pracownik ma rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków. W praktyce oznacza to, że dopuszczalne będą przykładowo: sms, telefon, e-mail, faks albo osobiste poinformowanie szefa. Nie można jednak wysłać do pracodawcy listu poleconego w taki sposób, że zostanie on nadany dzień czy dwa przed planowanym urlopem. W takiej sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka informacja do zwierzchnika nie dotrze, co może rodzić dla pracownika przykre konsekwencje.

Jasne jest już jak zgłosić urlop na żądanie, ale kiedy to zrobić?

Kodeks pracy informuje jedynie, że zgłoszenie chęci skorzystania z urlopu na żądanie ma nastąpić „najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”, nie precyzuje jednak co to oznacza w praktyce. Analizując wyroki sądów pracy można dojść do wniosku, iż dominuje pogląd, że takie zgłoszenie musi nastąpić przed czasem, kiedy pracownik powinien stawić się do pracy zgodnie ze swoim rozkładem czasu pracy. Pracownik nie powinien więc sam udzielić sobie urlopu na żądanie w ten sposób, że nie pojawi się w pracy a następnie tego samego dnia wieczorem poinformuje pracodawcę, że skorzystał z urlopu na żądanie. Takie zachowanie mogłoby zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych.

Jeśli pracownik wie o tym, że danego dnia będzie zgłaszał pracodawcy urlop na żądanie zaleca się, żeby zrobił to wcześniej tak, by umożliwić pracodawcy zorganizowanie zastępstwa na ten dzień pracy.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close