Prawo pracy

Nadgodziny i praca po 12 godzin dziennie w ciąży – czy to możliwe?

Pani Katarzyna pracuje w służbach mundurowych. Niedawno dowiedziała się, że jest w ciąży, jednak wspólnie z mężem podjęła decyzję, że skoro czuje się dobrze, a ciąża nie jest w żaden sposób zagrożona, póki co nie będzie korzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Pani Kasia zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem stawiła się do pracy, jednak dotychczas z uwagi na specyfikę pracy pracowała w systemie 12-godzinnym z odpowiednimi przerwami na odpoczynek. Czy może w ten sposób pracować nadal?

Kobieta w ciąży zatrudniona w takim systemie czasu pracy nie może pracować ponad 8 godzin. Oznacza to, że pracodawca będzie musiał tak zorganizować jej pracę, aby nie przekraczała ona 8 godzin w ciągu doby. Co bardzo istotne, Pani Katarzynie w dalszym ciągu będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę tak, jakby wykonywała ją w dotychczasowym wymiarze.

Art. 148 k.p.
W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138, 143 i 144, czas pracy:
(…)
2. pracowni w ciąży,
(…)
– nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru czasu jego pracy.

Do tej pory często zdarzało się również, że Pani Kasia musiała zostawać w pracy po godzinach, zwłaszcza kiedy zdarzały się jakieś nieprzewidziane sytuacje. Teraz, gdy jest w ciąży, nadgodziny nie wchodzą już w grę, nawet jeśli sama pracownica wyraziłaby na to zgodę. Nadgodziny w ciąży są niedopuszczalne i to bez żadnych wyjątków. Niemożliwe będzie także wykonywanie pracy w porze nocnej.

Art. 178 k.p.
§ 1 Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (…).

Pamiętajcie, że to obowiązkiem pracodawcy jest dostosowanie wykonywania pracy przez kobietę w ciąży do warunków przewidzianych kodeksem pracy oraz innymi aktami prawnymi.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close