Prawo pracy

Umowa na zastępstwo a ochrona pracownicy w ciąży

Ostatni wpis umieszczony na blogu dotyczył umowy na zastępstwo nauczyciela. Jako że dużym zainteresowaniem cieszył się wśród Was tekst dotyczący sytuacji pracownicy w ciąży zatrudnionej na umowę o pracę na okres próbny myślę, że warto również przedstawić sytuację kobiety w ciąży podejmującej pracę na podstawie umowy na zastępstwo.

Często umowę o pracę na zastępstwo utożsamia się z umową o pracę na czas określony i często jest to zgodne z rzeczywistością. Jeśli umowa na zastępstwo zawarta jest na określony w niej czas to w wielu sytuacjach pracownik będzie miał podobne lub wręcz te same uprawnienia, które przysługują osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę na czas określony.

Jednak co istotne, kobieta w ciąży zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo nierzadko znajdzie się w sytuacji gorszej niż jej koleżanka zatrudniona wyłącznie na trzymiesięczny okres próbny.

Najlepiej obrazuje to poniższy przykład.

Pani Karolina została przyjęta przez pracodawcę na trzymiesięczny okres próbny. W dacie zawarcia tej umowy była w początkowej fazie ciąży. Jej umowa z racji przepisów kodeksu pracy zostanie przedłużona aż do dnia porodu niezależnie od tego czy pracodawca po okresie próbnym uzna, że Pani Karolina powinna zajmować określone stanowisko u niego w firmie. Nawet więc w razie niezadowolenia pracodawcy ze świadczonej przez pracownicę pracy do dnia porodu umowa ta trwa z mocy prawa a Pani Karolina posiada status pracownika ze wszystkimi uprawnieniami oraz świadczeniami z tym związanymi.

Wyobraźmy sobie jednak, że Pani Karolina w identycznej sytuacji życiowej zawiera z pracodawcą umowę o pracę na zastępstwo na okres również 3 miesięcy. Wtedy niezależnie od faktu, że w dacie jej rozwiązania Pani Karolina jest już po pierwszym trymestrze ciąży, jej umowa ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa. Pani Karolina tym samym straci status pracownika oraz świadczenia i składki na ubezpieczenie.

Art. 177 k.p.
§ 3.Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Co ciekawe, sytuacja pracownicy w ciąży, która zawarła umowę o pracę na zastępstwo na czas dłuższy, niezależnie od tego na jak długo, jest identyczna, co oznacza, że ten rodzaj umowy nie daje kobiecie w ciąży żadnej ochrony w okresie do urodzenia dziecka.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close