Prawo pracy

Nowy Rok z wyższym wynagrodzeniem!

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj na blogu kilka słów o zmianach w prawie pracy. Objaśnienia nowelizacji przepisów zaczynam od chyba tej najprzyjemniejszej, czyli podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę, które to od dnia 1 stycznia 2018 roku wynosi 2100 zł brutto.

Zmiana minimalnej płacy nie wpłynie tylko na samą kwotę wynagrodzenia, jaką otrzymują pracownicy zatrudnieni na takich warunkach pracy – nowelizacja ta ma również bezpośrednie znaczenie dla tych, którzy są stroną umowy zlecenie a także dla osób świadczących usługi na podstawie umowy o świadczenie usług. Zleceniobiorca może od początku 2018 roku liczyć na minimalną stawkę godzinową w kwocie 13,70 zł brutto, a nie jak dotychczas 13 zł brutto.

Jak sądzę na tym etapie dochodzimy do podstawowego pytania – jak wyegzekwować wyższe wynagrodzenie od pracodawcy czy zleceniodawcy?

W tym zakresie na pracowniku oraz zleceniobiorcy nie ciążą żadne obowiązki, jest on uprawniony do otrzymania wyższego wynagrodzenia z mocy ustawy.

To pracodawca powinien przygotować odpowiednie porozumienie zmieniające bądź aneks do umowy – taki dokument powinien zostać podpisany przez obie strony i znaleźć się w aktach osobowych pracownika bądź powinien być wydany zleceniobiorcy.

Zmiana umowy nie będzie konieczna, jeśli zapis dotyczący wynagrodzenia wskazuje na „minimalne wynagrodzenie” lub „minimalną ustawową płacę”. W związku z tym, dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać przygotowane, jeśli w umowie pojawia się wprost kwota wynagrodzenia w wysokości 2000 zł brutto lub stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto. Od 1 stycznia 2018 roku takie zapisy umów są bowiem niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Istotnym jest również, że nawet w sytuacji niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę i nie zawarcia z pracownikiem stosownego porozumienia czy aneksu do umowy, wynagrodzenie należne za świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę czy też innych usług na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o świadczenie usług nie może być niższe niż 2100 zł brutto lub 13 zł brutto za godzinę.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close