Prawo pracy

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy coraz bardziej rzeczywiste, czyli 7 najważniejszych założeń projektu nowego kodeksu pracy.

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy coraz bardziej rzeczywiste, czyli 7 najważniejszych założeń projektu nowego kodeksu pracy.

Fakt wejścia w życie nowego kodeksu pracy jest w zasadzie nieunikniony. Nie wiemy jednak jeszcze, jak daleko będą sięgać zmiany, które się w nim pojawią. Na dzień dzisiejszy dostępny jest projekt komisji Kodyfikacyjnej, który zakłada wręcz rewolucyjne zmiany w prawie pracy.

Do rzeczy – co według Komisji powinno ulec zmianie?

1. Etat albo działalność gospodarcza – projekt komisji zakłada całkowitą rezygnację ze świadczenia pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli głównie umowę zlecenie i umowę o dzieło. Mówi się natomiast o stworzeniu szerszej bazy umów o pracę tak, aby dostosować umowę do stanowiska pracy.

2. Obowiązek powiadomienia o zamiarze rozwiązania umowy o pracę – projekt zakłada, że pracodawca nie będzie mógł zaskoczyć pracownika wręczeniem mu wypowiedzenia. Będzie zobligowany do poinformowania pracownika o zamiarze rozwiązania z nim umowy, następnie do spotkania się z pracownikiem i wyjaśnienia mu przyczyn zwolnienia – dopiero od tego dnia będzie miał 7 dni na podjęcie ostatecznej decyzji.

Jednak, gdy pracodawca poinformuje pracownika na 30 dni przed planowanym rozwiązaniem umowy, przebywanie na urlopie ani na zwolnieniu lekarskim nie uchroni pracownika przez zwolnieniem, jak to miało miejsce dotychczas.

W przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 10 pracowników, obowiązek ten nie będzie miał zastosowania pod warunkiem przyznania pracownikowi rekompensaty pieniężnej w wysokości wcześniej ustalonej.

3. Urlop dłuższy, ale do wykorzystania w ciągu roku – projekt idzie w kierunku zrównania długości urlopu wszystkim pracownikom do 26 dni w roku bez względu na staż pracy.

Jednak urlop będzie trzeba wykorzystać w tym roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwe jego wykorzystanie w pierwszym kwartale w roku następnym.

4. Słabsza ochrona pracownicy w ciąży – projekt komisji zakłada możliwość rozwiązania umowy o pracę z kobietą w ciąży zatrudnioną na podstawie umowy na zastępstwo oraz świadczącej pracę w przedsiębiorstwie zatrudniającym mniej niż 10 pracowników.

Ochroną dla kobiet w ciąży ma być każdorazowy obowiązek wyrażenia zgody przez Państwową Inspekcję Pracy na rozwiązanie z nimi umowy.

5. Ochrona pracownika w razie likwidacji jego stanowiska pracy – dotychczas w razie rozwiązania z pracownikiem umowy z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, pracownik był na przegranej pozycji.To ma się zmienić.

Nowy projekt zakłada, że w takiej sytuacji pracodawca będzie miał obowiązek zaproponowania pracownikowi innego stanowiska pracy, do którego posiada on stosowne kwalifikacje lub w prosty sposób może je zdobyć.

6. Zmiana w umowach terminowych – pomysłodawcy nowego projektu chcą, aby pracodawca mógł dłużej testować pracownika na okresie próbnym, tj. przez 6 miesięcy, a nie jak dotychczas przez maksymalnie 3 miesiące.

Natomiast umowy na czas określony mają być zawierane na maksymalnie 18 miesięcy, a nie jak dotychczas na 33 miesiące.

7. Ograniczenie premii uznaniowych – nowy kodeks pracy ma iść w kierunku zagwarantowania pracownikowi stabilnego wynagrodzenia zasadniczego, które nie będzie uzależnione od tzw. premii uznaniowych bądź nagród przyznawanych dowolnie przez pracodawcę.

Wstępny plan zakłada ustanowienie maksymalnego procentu wynagrodzenia zasadniczego, który mogą stanowić wszelkie jego składniki mające uznaniowy charakter.

Aktualnie są to jedynie najistotniejsze propozycje przedstawione przez komisję kodyfikacyjną. Na ostateczny kształt nowego kodeksu pracy przyjdzie nam z pewnością jeszcze chwilę poczekać.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close