Prawo pracy

Urlop wychowawczy i praca… Czy to możliwe?

Dziś krótki wpis dotyczący pracy w trakcie urlopu wychowawczego. Pewnie niejeden z rodziców boryka się z dylematem – iść na urlop wychowawczy czy wrócić do pracy? A może tak połączyć jedno z drugim, tylko czy to w ogóle możliwe?

Pani Aneta zwróciła się do mnie z takim właśnie zapytaniem. Problem był nieco bardziej skomplikowany, gdyż dotyczył kwestii podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy niż ten, u którego przebywała właśnie na urlopie wychowawczym. Kodeks pracy stanowi wprost, że pracownik może podjąć zatrudnienie zarówno u dotychczasowego, jak i innego pracodawcy w czasie urlopu wychowawczego. Jest to jednak obwarowane istotnym warunkiem, a mianowicie świadczenie tej pracy nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Art. 1862 k.p.
§ 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Co to oznacza w praktyce?

Z pomocą przychodzi nam orzecznictwo sądów, które wskazuje dość jednolicie, że wymiar czasu pracy, który pozwala na realizację podstawowego celu urlopu wychowawczego, jakim jest opieka nad dzieckiem to maksymalnie ½ etatu. Trzeba pamiętać, że w każdej sytuacji będzie to badane szczegółowo i w konkretnych przypadkach może okazać się, że świadczenie pracy w takim wymiarze czasu nie pozwala na opiekę nad dzieckiem, jednak pogląd ten należy przywołać jako przyjętą już zasadę.

Na co naraża się pracownik podejmujący zatrudnienie w czasie urlopu wychowawczego?

Po pierwsze pracodawca może odwołać z urlopu wychowawczego pracownika, jeżeli będzie miał wiedzę, iż ten zaprzestał sprawowania opieki nad dzieckiem. W takim razie pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się w zakładzie pracy.

Należy również pamiętać o tym, iż w trakcie urlopu wychowawczego pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia z uwagi np. na ciężkie naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych. Podejmując więc zatrudnienie u innego pracodawcy w czasie urlopu wychowawczego nie można zapomnieć o zakazie konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa wiążącej pracownika oraz obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

Tagi

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo pracy, a także prawo rodzinne i spadkowe.

Warto przeczytać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Close